Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 14, 2022

Kommer man någonsin till en punkt där man har preppat tillräckligt? När kan man känna sig nöjd med sin prepping? Vi ger förslag på ett antal punkter och scenarion som vi tycker kan vara första viktiga mål.