Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 25, 2022

2000 dagar, 200 poddavsnitt. Hur har synen på hemberedskap och prepping utvecklats under de senaste 5 åren? Vi ser tillbaka både på poddens utveckling och myndigheterns ändrade syn på beredskap i vårt samhälle.