Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 28, 2022

Vi minns året 2022. Årets är snart slut och det blev ett riktigt krisår ur många aspekter. Vi gör ett försök att summera de största eländena under året, och blir förvånade över att vissa har vi nästan redan glömt bort.