Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 25, 2019

Anette och Niklas diskuterar det senaste decenniet och vad som hänt både i den egna preppingen och samhällets syn på fenomenet.


Dec 18, 2019

Anette och Niklas har varit på flera konferenser där Ryssland har diskuterats. Hur ser Sverige på hotet från Ryssland?


Dec 11, 2019

Niklas åker till Ekerö och besöker Överlevnadsbutiken. Vi pratar om utvecklingen av butiken och vad Fredrik säljer mest av, och till vem.


Dec 4, 2019

Anette och Niklas diskuterar förutsättningarna för en prepper i Riga.