Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 30, 2020

Vi får inte glömma att det varit andra samhällsstörningar än Covid-19 under 2020, och fortsätta att förbereda oss för olika risker. Vi tar upp ett antal större händelser under året som passerat men också en del positiva saker. Gott nytt år!


Dec 23, 2020

Hur ser din hemberedskap ut om 1000 dagar? Har du en tydlig plan för hur du skall komma dit? Det finns empiriska bevis för styrkan att sätta långsiktiga och tydliga mål. Vi pratar om hur våra liv förändrats de senaste 1000 dagarna och utmanar er att följa med på 1000 nya dagar från och med den 7 januari. 


Dec 16, 2020

Niklas har provat digital minimalism en månad och delar med sig av sina reflektioner, och hur det ger mer tid att lägga på andra preppingförberedelser exempelvis träning och dessutom är en bra förberedelse för störningar i elförsörjningen.


Dec 9, 2020

Vintern är här rent kalendermässigt i alla fall och vi diskuterar saker man bör tänka på vid kallt väder. Niklas tar upp tips från Försvarsmaktens utbildningspaket med namnet just Kallt Väder.


Dec 2, 2020

Vi pratar vidare med Anders "Svensk Prepper" Lundwall. Vi kollar på vad den nya försvarspropositionen utlovar och varför det innebär att vi måste ha mat för 30 dagar. Vi pratar om livsmedelsförsörjning och diskuterar hur man skaffar en billig evakueringsstuga. Slutligen råd om friluftskök som blivit...