Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 29, 2020

Det kan vara svårt att avgöra när krisen är ett faktum, speciellt vid händelser som pågår över en längre tid. Vi pratar om World War Z, Handmaids Tale och reflekterar kring aktuella kriser: Covid19, Black Lives Matter och Hongkong.


Jul 15, 2020

Den viktigaste resursen inom hemberedskap är du. Att träna och utvecklas både mentalt, fysiskt och kunskapsmässigt gör dig tryggare i situationer både till vardags och i kris. I detta avsnittet diskuterar vi en metod för att hjälpa oss i detta.


Jul 1, 2020

Sommarprat, om lite allt möjligt och inte nödvändigtvis saker som hör ihop och inte ens inspelat vid samma tidpunkt. Låter kanske rörigt men förhoppningsvis också underhållande.