Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 23, 2020

Ensam är inte stark, och ju fler vi involverar i vår familj, släkt, vänner och kollegor desto bättre. Vi funderar kring hur man både aktivt och passivt får personer intresserade av hemberedskap.

Detta var det andra tipset i Anettes föreläsning, Prepping -...


Sep 9, 2020

Hur vi reagerar i kriser börjar i vårt huvud, med tankar och beslut. Den mentala beredskapen är därför kanske den viktigaste vi måste jobba med. Lyssna på våra tankar och tips i frågan.

Detta var det första tipset i Anettes föreläsning, Prepping - var...