Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 26, 2022

Det finns många orosmoln på himlen just nu. Vi pratar om vad vi ser som problem som behöver beaktas just nu med stigande elpriser, inflation, ökat våld och skjutningar och så Ryssland förstås.


Jan 12, 2022

Anette och Niklas är tillbaka och har Anders "Svensk Prepper" Lundwall med sig för den första inspelningen 2022. Vi pratar om fokus för prepping, serien Station Eleven och tipsar om Geocaching.