Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 27, 2022

Det är åter krig i Ukraina. Vad händer i Sverige, hur skall vi själva agera?


Feb 23, 2022

Hur designar vi vårt liv för att vara alltid före i krisen? För att skapa handlingsfrihet och motståndskraft. Vi pratar om boken Alltid Före från Rekyl och Semper Miles.


Feb 20, 2022

Varför skall man preppa, och hur pratar man med andra om prepping?


Feb 16, 2022

PTT är vårt nya koncept med kortare avsnitt på runt 10 minuter där vi delar med oss av preppertankar, tips och svarar på lyssnarfrågor.


Feb 9, 2022

Vi pratar om lämpliga åtgärder inför kommande cyberangrepp på ett personligt plan och informationssäkerhet i allmänhet. Även resonemang om viktiga system som kommer att påverkas och tidigare händelser i Östeuropa.