Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 31, 2022

Varje månad får vi högre inflationssiffror, dags att förbereda sig på allvar. Ta kontroll över din ekonomi och gå starkare in i en höst där priserna troligtvis kommer öka inom de flesta områden.


Jul 27, 2022

När krisen kommer, skall vi stanna kvar i vår bostad eller skall vi evakuera till säkrare område?


Jul 24, 2022

Den bästa miljön att prova sina kunskaper och utrustning utan el är i skogen. Det finns dessutom många fler positiva effekter med att utöva friluftsliv. Så ge dig ut i skogen!


Jul 20, 2022

Det finns många scenarier där vi behöver förflytta oss till fots. Det är viktigt att välja rätt skor så att våra fötter håller så länge som möjligt i krisen. Baserat på egna erfarenheter av långa förflyttningar till fots tar vi upp ett antal punkter att tänka på.


Jul 17, 2022

Om vi har möjlighet att använda vårt fordon när vi evakuerar från krisen underlättare det många aspekter, men då måste det fungera som vi förväntar oss. För att vi skall kunna lite på vårt fordon måste vi också ta hand om det.