Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 19, 2023

Bra hemberedskap bör inkludera alla i hushållet. Du har blivit krismedveten, gjort upp planer och skaffat prylarna. Men när krisen kommer är din familj också beredd? Det är en process som kan behöva behöva tid.


Mar 15, 2023

Hur blir det med avvikande kost i en större kris? Det är fler och fler i vårt samhälle som äter någon form av avvikande kost. Vid en kris som påverkar vår livsmedelsförsörjning och normala vardag hur skall dessa behov tillgodoses.


Mar 12, 2023

Vid en större kris kan vi inte längre räkna med att laga mat som normalt. Störningar på elnätet, uteblivna matleveranser, brist på vatten. Hur löser vi vår matlagning i olika kriser. Vad behöver vi införskaffa i vår hemberedskap för att lösa det på ett bra sätt.


Mar 8, 2023

Den viktigaste näringskällan i maten du preppar är proteinet. Protein är den svåraste att lagra och dyraste näringskällan i maten i vår hemberedskap. Vi diskuterar animaliskt protein, plantbaserat, indexet DIAAS och vad som ger mest protein per krona i livsmedel med bra hållbarhet.


Mar 5, 2023

Prepparens guide av Jim Cobb är en bok som innehåller flera guldkorn när det gäller prepping på lite längre sikt. Vi diskuterar och lyfter upp flera av de vi tycker är viktiga aspekter av överlevnad i en kris som pågår längre än 3 veckor.