Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2023

Att rensa upp och strukturera sitt hem. Vi har gått till biblioteket och lånat varsin bok om hur man får mer utrymme hemma i bostaden, för att få plats för mer prepps för sin hemberedskap. Om att planera både det man äger just nu och vad man köper in för nytt.


Mar 26, 2023

Sommartid är en bra påminnelse för prepperåtgärder. Två gånger om året tycker vi skall man inventera sin hemberedskap, rotera vattnet i sina dunkar och se över sitt matförråd.


Mar 22, 2023

Hur viktigt är det att rotera sina konserver? Vid en större kris kommer det kanske bli svårt att fylla på matförrådet. Och hur är det då med bäst före datum på våra konserver. Behöver vi slänga de som passerat datumet, eller kan man äta gammal mat?


Mar 19, 2023

Bra hemberedskap bör inkludera alla i hushållet. Du har blivit krismedveten, gjort upp planer och skaffat prylarna. Men när krisen kommer är din familj också beredd? Det är en process som kan behöva behöva tid.


Mar 15, 2023

Hur blir det med avvikande kost i en större kris? Det är fler och fler i vårt samhälle som äter någon form av avvikande kost. Vid en kris som påverkar vår livsmedelsförsörjning och normala vardag hur skall dessa behov tillgodoses.