Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 22, 2023

Kaninen är det djur som symboliserar det nya kinesiska året. Kinesiska nyåret firas under en vecka och befaras innebära en ännu större spridning för Covid-19 i kina. Det kan eventuellt få effekt även på vår ekonomi i Europa. Vi ger också exempel på några företag i Västsverige som har kinesiska ägare.