Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 22, 2023

Hur viktigt är det att rotera sina konserver? Vid en större kris kommer det kanske bli svårt att fylla på matförrådet. Och hur är det då med bäst före datum på våra konserver. Behöver vi slänga de som passerat datumet, eller kan man äta gammal mat?