Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2023

Att rensa upp och strukturera sitt hem. Vi har gått till biblioteket och lånat varsin bok om hur man får mer utrymme hemma i bostaden, för att få plats för mer prepps för sin hemberedskap. Om att planera både det man äger just nu och vad man köper in för nytt.