Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 23, 2023

Det krävs mer än prylar för att överleva. Att revidera sina planer när livet förändras, att skaffa mer kunskap, att utveckla rätt mindset.