Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 19, 2023

Om man bor i en stad, behöver man ens träna i skogen? Vi diskuterar ett inlägg från en lyssnare om huruvida man bör öva sin hemberedskap i skogen om man ändå planerar för en 100% bug in taktik i en kris. Vad finns det för fördelar med att tillbringa tid i skogen egentligen.