Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 23, 2023

Del 4 i vår serie '100 timmar prepping'. Vi pratar om modellen aktörsanalys, att bekanta sig med känslan av att vara hungrig och att vissa prylar kan vara bra att köpa trots allt.