Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 26, 2023

Vi går igenom 40 förkortningar och begrepp inom amerikansk prepping. För den som vill hänga med lite bättre i facebookgrupper eller på amerikanska poddar, eller helt enkelt vill få lite påminnelse över vilka begrepp och åtgärder vi svänger oss med inom prepping som subkultur.