Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 30, 2023

Del 5 i vår serie '100 timmar prepping'. Använda kartor och Google maps för att planera sina vägar, att öva på en evakuering till fots och att dra slutsatser kring denna erfarenhet.