Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 17, 2023

Att skaffa ett husdjur utgör inte bara ett ansvar i vardagen utan även vid kriser. Hur mycket vatten behöver en hund och en katt i jämförelse med oss människor? Vad behöver vi förbereda och öva med våra husdjur innan krisen kommer?