Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 24, 2023

MSB har bestämt att årets beredskapstema är öva. Att regelbundet pröva och testa sin utrustning och sin kunskap tycker vi är viktigt. Vi ger ett antal exempel på saker vi tycker är bra att öva på.