Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 1, 2023

Ekorrhjulet, virvelvinden eller vilket namn man nu har på fenomenet att vårt liv ibland drar iväg med vår tid. Då kanske vår hemberedskap och prepping hamnar på sparlåga eller vi tappar intresset och det känns bara tråkigt och utmattande. Vi diskuterar olika metoder för att hitta tillbaka och få igång lusten över att få en bättre beredskap.