Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2024

Avsnittet ger en kort tillbakablick på händelser i Sverige de senaste 20 åren som har ökat medvetenheten kring krisberedskap hos de svenska myndigheterna och insikten om behov av hemberedskap hos den svenska befolkningen. Varför det fortfarande är viktigt med hemberedskap eller prepping som det också kallas i olika kriser i samhället. Vi diskuterar också med forskaren Elias Mellander som föreslår en indelning i 3 olika typer av preppers i Sverige och vilken av dessa tre som vi tycker skall vara målbilden.

Du hittar eftersnack på detta avsnitt på Patreon www.patreon.com/hemberedskap
Shownotes och länkar till medverkande ljudklipp på www.hemberedskap.se/avsnitt300