Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 3, 2024

Alla i Sverige bör ha god hemberedskap för minst en vecka, och vi måste börja prata hemberedskap oftare för att det skall bli verklighet. Men bör det också inkludera våra barn, och hur pratar man i så fall med dem på bästa sätt? Att börja med sin familj kan vara svårt nog men det finns flera olika ingångar till att det blir något naturligt och det finns hjälp att få från SVT. Kan man lita på sina grannar eller bör man där hålla sin prepping för sig själv, hur kommer det egentligen bli om krisen eller kriget kommer...

Du hittar eftersnack på detta avsnitt på Patreon www.patreon.com/hemberedskap
Shownotes och länkar till medverkande ljudklipp på www.hemberedskap.se/avsnitt301

I avsnittet medverkar Tommy Kreutner från podcasten Krisberedskap med familjen https://open.spotify.com/show/7gWjhRF7zZT9eRzL0VbcJQ samt Herman Geijer från podcasten Beredsam https://open.spotify.com/show/0ow3rj09iQikPtaLrpxi0x