Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 7, 2024

Avsnittet inleder med att gå igenom den så kallade 3 regeln. Hur man jobbar med sin trygghet i olika tempusformer med förebyggande, åtgärdande och hanterande efter krisen. Att trygghet är olika för olika människor både i hur man upplever det och vad man konkret gör för att hantera det. Att en stor del av trygghet är kunskapen vi bär med oss om hur man klarar olika situationer, som kan ge mer trygghet än den utrustning vi har köpt in i vår hemberedskap.

Du hittar eftersnack på detta avsnitt på www.patreon.com/hemberedskap
Shownotes och länkar till medverkande ljudklipp på www.hemberedskap.se/avsnitt302