Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 10, 2024

Otryggheten är hög i Sverige idag enligt många undersökningar. Vilka är de som känner mest otrygghet och hur kan man tänka om man själv känner oro. Kan man minska sin otrygghet genom att köpa en krislåda och konserver? Hur kan vi som preppers motarbeta otrygghet i Sverige och hur bör vi som vuxna tänka och agera kring barnens otrygghet.

Du hittar eftersnack på detta avsnitt på www.patreon.com/hemberedskap
Shownotes och länkar till medverkande ljudklipp på www.hemberedskap.se/avsnitt303