Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 8, 2020

Vi pratar om grundbehovet vatten / vätska, som är helt avgörande för överlevnad men i Sverige kanske inte fullt så krångligt att lösa. Tredje avsnittet i en serie om 6 avsnitt som handlar om våra nödvändiga grundbehov för att överleva alla olika typer av situationer.