Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 15, 2020

Grundbehovet sömn, som är ständigt närvarande i våra liv ofta som en utmaning. Hur funkar det, varför är det extra viktigt i en kris och hur kan vi underlätta för sömnen. Fjärde avsnittet i en serie om 6 avsnitt som handlar om våra nödvändiga grundbehov för att överleva alla olika typer av situationer.