Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 3, 2020

Vi pratar om vad som kan vara ett stort hot mot vår krisberedskap, enligt en tes från författaren och journalisten Ross Douthat, nämligen dekadensen i det moderna samhället.
Han har skrivit boken The Decadent Society -https://www.adlibris.com/se/bok/the-decadent-society-9781476785240
och intervjuas även i podcasten The Art of Manliness -
https://www.artofmanliness.com/articles/decadent-society-douthat/

Niklas har också lyssnat färdigt på audiodramat Blackout som rekommenderas i helhet.