Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 10, 2020

Det blir för de flesta en semester hemma i Sverige denna sommar. Vi diskuterar hur man skulle kunna utnyttja detta till kunskaper och förberedelser för sin hemberedskap.