Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 24, 2020

Anette och Niklas pratar om vikten att öva upp sin situationsmedvetenhet, hur man gör detta praktiskt samt det positiva i långpromenader.