Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 6, 2021

2020 är över, men starten på 2021 har inte direkt övertygat. När vi tittar bakåt ett år drar vi slutsatsen att fokus just nu bör ligga på att öka din fysiska hälsa genom träning och att öka den ekonomiska bufferten.