Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 25, 2019

Anette och Niklas diskuterar det senaste decenniet och vad som hänt både i den egna preppingen och samhällets syn på fenomenet.