Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2019

Anette och Niklas pratar om att hålla uppe preppandet, och resonerar om hur man kan skaffa extra inkomster till sitt prepp eller i en kris.