Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 12, 2018

Anette och Niklas analyserar broschyren, ”Om krisen eller kriget kommer” och pratar om krisberedskapsveckan . Martin tipsar om ett svart te som kallas för ryskt te.