Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 8, 2019

Anette samtalar med Anders Lundwall (En Svensk Prepper) om bl.a gammelmedias inställning till "preppers", hur du kan ha koll på dina informationsflöden, skapa hemberedskap, fixa krislådor, och framtidsplaner med föredrag, bokutgivning, m.m.

Shownotes: