Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 11, 2019

Niklas åker till Ekerö och besöker Överlevnadsbutiken. Vi pratar om utvecklingen av butiken och vad Fredrik säljer mest av, och till vem.