Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 18, 2019

Niklas träffar Klas som har YouTube-kanalen Var Redo. De pratar om att prylar är bra, men kunskap är bättre. Och varför det är värt att investera både i prylar och kunskap.