Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 7, 2019

Ut och träna (i naturen)! Niklas träffar Lars aka Göta Äventyr. De pratar om Rucking, Para Endurance race och de uppskattade kurserna i friluftskunskap som Lars håller genom Göta Äventyr.