Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 27, 2019

Anette och Niklas skall åka utomlands på uppdrag och diskuterar igenom allmänna tips inför utlandsresa

Shownotes:

00 Bumper JTunesProductions 
00 Host Anette Staaf 
00 Host Niklas Larsson
03 Paketreselagen 
05 Vassa föremål på flyget 
07 Anmäla utlandsvistelse 
14 Resebrandvarnare med inbrottslarm