Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 2, 2018

Anette och Niklas håller sig vakna under hela avsnittet genom att prata om sömn. De gör också en sammanfattning av de olika grundbehoven: trygghet, värme, vatten, mat, och sömn.

Martin tipsar om ett frukt- och örtte som heter Lugn & Ro.

Vad dricker du för dryck när du inte kan sova?

Shownotes:

  • 00 Hemberedskap...


Feb 2, 2018

Anette och Niklas tuggar sig igenom matförrådet av nödproviant. Martin tipsar om ett matigt, pulveriserat grönt te som kallas för Matcha.

Vad äter du i ett krisläge?

Shownotes:


Nov 12, 2017

Anette och Niklas analyserar informationskampanjen, Klara dig själv i tre dygn, 72 timmar. De jämför med kampanjer i andra länder, drar historiska paralleller, och blickar framåt i tiden när det gäller hemberedskap.

Martin tipsar om Matcha som är ett grönt te i pulverform.

Shownotes:

  • 00 Hemberedskap bumper av...


Sep 29, 2017

Anette och Niklas går igenom vatten som är ett viktigt grundbehov. Martin presenterar den svarta teblandningen T53.


Sep 29, 2017

Niklas och Anette går igenom grundbehovet värme och gör en återkoppling till pilotavsnittet om trygghet. Martin tipsar om tealternativet Yerba Mate.