Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 20, 2019

Anette och Niklas pratar om att förbereda främst bilen för vintern när det blir kallt och mörkt.

Shownotes:

00 Bumper JTunesProductions 
00 Host Anette Staaf 
00 Host Niklas Larsson
10 ResQMe Räddningsverktyg