Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 15, 2017

Remastered version av våra allra första avsnitt i podden. I avsnitt 6 pratar vi om kampanjen 72 timmar. Rekommendationen har numera ersatts av 1 vecka i Sverige men under en period satsade många kommuner på 72 timmars kampanjen och Sveriges Civilförsvarsförbund gav föreläsningar på samma tema. En...


Oct 10, 2017

Remastered version av våra allra första avsnitt i podden som ursprungligen sändes 2017. I avsnitt 5 pratar vi om sömn. Hur funkar det med sömncykler och vad kan vi göra för att lättare hitta ro i en krissituation. Vi sammanfattar också första säsongen om våra grundbehov.


Oct 5, 2017

Remastered version av våra allra första avsnitt i podden. I avsnitt 4 pratar vi om mat. Hur mycket kolhydrater bör vi minst äta varje dag, vad kan man ha hemma och hur tillagar vi maten. Första gången som det som senare skall bli Hemberedskapsgröt nämns som idé av Niklas.