Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 27, 2022

Kriget i Ukraina har skapat en stor tillströmning av kvinnor på alla prepperforum. Anette lyfter ett antal kvinnliga perspektiv på personlig krisberedskap.


Apr 24, 2022

Vi ser fler och fler politiska val som avgörs med väldigt liten marginal. Samtidigt som det är aktuellare än någonsin att skydda vår demokrati och stärka samhällets krisberedskap.


Apr 20, 2022

Finns det några planer för vår krisberedskap eller kommer alla kriser skapa ett nytt oväntat kaos i vårt samhälle?


Apr 17, 2022

Den vanligaste olyckan som leder till en natt på sjukhuset står för 70% av olyckorna. Vet du vilken det är? Vi svarar på lyssnarfrågan om de 3 vanligaste olyckorna i Sverige.


Apr 13, 2022

Det är många barn som är oroliga just nu över kriget i Ukraina. Hur skall man prata med sina barn om krig och kris.