Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 27, 2023

Tävla om att få nyutgåvan av boken Bli en zombieöverlevnadsexpert hemskickad, lyssna på avsnittet för mer information. Herman Geijer och Claes Tovetjärn ger genom Alfabeta Bokförlag ut en ny reviderad utgåva av deras överlevnadsbok för barn. Vi ger en snabb genomgång av innehållet och som alltid lite egna...


Sep 24, 2023

MSB har bestämt att årets beredskapstema är öva. Att regelbundet pröva och testa sin utrustning och sin kunskap tycker vi är viktigt. Vi ger ett antal exempel på saker vi tycker är bra att öva på.


Sep 20, 2023

Det har varit en orolig sommar med krig, terrorhot, väderhändelser och fortsatt inflation. Vi har alltid ansett att trygghet är vårt viktigaste grundbehov. Nu är ett läge att jobba extra med detta inte bara för oss utan också för dem omkring oss.


Sep 17, 2023

Att skaffa ett husdjur utgör inte bara ett ansvar i vardagen utan även vid kriser. Hur mycket vatten behöver en hund och en katt i jämförelse med oss människor? Vad behöver vi förbereda och öva med våra husdjur innan krisen kommer?


Sep 13, 2023

22 år efter nine-eleven står vi i Sverige inför vår kanske allvarligaste terrorhotnivå. Vad innebär det för vår vardag att befinna oss i terrorhotnivå 4, och vad har egentligen SÄPO sagt konkret om hoten. Innebär det någon skillnad för vår hemberedskap?