Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 29, 2023

För några avsnitt sedan lovade Anette en mjuk julklapp till er lyssnare.


Nov 26, 2023

En reflektion över senaste tidens händelser som kan påverka vår hemberedskap för Sverige som helhet och vår ekonomi. AI och ChatGPT har också varit i nyhetsflödet och vi hur är det med AI och Echelon?


Nov 22, 2023

Det finns många olika så kallade bias som gör att vi inte alltid tänker förnuftigt. När vi vänjer oss vid nya kriser har de en tendens att bli normala, och framför allt med långsam händelseutveckling kan det vara svårt att reagera korrekt. Vi resonerar kring varför det är viktigt att inte bli en groda i...


Nov 19, 2023

Sedan Ukraina har vi sett en stor ökning av individer i Sverige som tagit en mer aktiv del både inom krisberedskap med ökad hemberedskap, men också genom ett aktiv avtal inom militärt och civilt försvar. Vi ser det som en positiv signal att många vill vara en del av Sveriges totalförsvar och vill lyfta några av...


Nov 15, 2023

Vi reflekterar kring vilka typer av BOL som kan behövas, varför man borde prata med sin familj om döden och slutligen pratar vi med scouten Pär som är vinnaren i vår utlottning av boken Slottsdrakens beredskapskokbok. Det blev ett längre avsnitt men vi håller oss till 30 minuter och du kan höra resterande 13...