Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2019

Anette pratar om sina erfarenheter under prepptestet #envecka då hon levde utan ström och vatten i sin lägenhet.


Oct 23, 2019

Anette och Niklas pratar om att hålla uppe preppandet, och resonerar om hur man kan skaffa extra inkomster till sitt prepp eller i en kris.


Oct 16, 2019

Anette och Niklas funderar kring det här med op-sec, operational security för preppers.


Oct 9, 2019

Anette och Niklas pratar om kurser de gått som varit bra för deras hemberedskap. Vilka föreningar de varit med i vid kurstillfällena och varför kurserna rekommenderas.


Oct 2, 2019

Anette är på Bokmässan och träffar Herman Geijer, Zombieöverlevnadsexpert på ABF.