Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 31, 2022

En djupdykning i den senaste forskningen kring sömn. Hur skall du optimera din sömn, vilken är din kronotyp och vad bör man tänka på i krisen.


Aug 28, 2022

Våra behov och åtgärder förändras till viss del när vi blir äldre. Tips och tankar till dig som redan är äldre eller som har nära och kära som kan behöva råd kring hemberedskap på äldre dar.


Aug 24, 2022

Att Sverige måste bli ett starkare samhälle känns mer relevant än det gjort på många år. Vi diskuterar olika nivåer där vi som enskilda medborgare kan bidraga till att göra vårt samhälle starkare.


Aug 21, 2022

Konserver bör vi ha, planer är bra, men vi får inte glömma att preppa oss själva. Vi prata om 3 nivåer att preppa oss själva som ibland inte får det fokuset det förtjänar.


Aug 17, 2022

Efter en lyssnarkommentar ger vi våra tankar på vad som känns viktigt att skaffa fler av just nu. Fler av något som vi tror kan ge god effekt på krisberedskapen.