Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 30, 2023

Vi pratar om aktuella händelser som har relevans kring vår krisberedskap. Aurora 23 som pågår just nu och, styrräntan som höjdes under veckan och ett strömavbrott med oväntat stora konsekvenser samt lite annat.


Apr 26, 2023

Ett sätt att utöka sina sjukvårdskunskaper. MSB har reviderat sin bok Akut omhändertagande för Räddningstjänstpersonal och vi pratar om innehållet i de 24 kapitlen. Den ger både en stor bredd och ett bra djup på flera områden.


Apr 23, 2023

Det krävs mer än prylar för att överleva. Att revidera sina planer när livet förändras, att skaffa mer kunskap, att utveckla rätt mindset.


Apr 19, 2023

Vi upplever många olika kriser just nu. Inflation, ökade räntor, energiproblem, krig. Alla ökar magnituden på denna storm som drabbat oss.


Apr 16, 2023

En faktor i krisen som vi känner att det pratas alldeles för lite om. Efter att ha avklarat 3 ledarkurser och en överlevnadsserie på Netflix på 18 dagar har vi kommit fram till en viktig slutsats.